Socionom är en examensbeteckning för dig som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du 

6301

Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap. och Karlstads universitets 

Socionomutbildning, 210 hp. Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Man måste till högskola ha Grundläggande behörighet (alltid, till alla utbildningar) + till många utbildningar är det också krav på särskild behörighet. Man måste ha både grundläggande och särskild behörighet, annars får man svar OBEHÖRIG när man söker till högskola. Se hela listan på du.se Socionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier.

  1. Hat paulus jesus gesehen
  2. Hm chefer
  3. Dystopi bok
  4. Mrp göteborg meny
  5. Gratis parkering djurgården

För behörighet till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c. Programschema för Socionomprogrammet 210 hp Programkod: GOM01 Gäller för läsåret 2021/2022 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett Det finns även masterutbildningar inom Socionomprogrammet som ger djupare ämneskunskaper och möjlighet till forskningsarbete. Läs vår intervju med Sandra Jarl som är Socionom och berättar om hur det är att studera till och arbeta som Socionom. Behörighetskrav för att plugga till Socionom Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård, frivilliga organisationer o.d. Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala Du kan räknas som behörig till en utbildning trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven.

Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? Vill du fördjupa dina kunskaper om sociala frågor, om samspelet mellan individ och samhälle och hur socialt arbete kan bedrivas och organiseras för att möta människor med olika behov av stöd?

Behörighetskrav Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp inklusive examensarbete omfattande 15hp inom folkhälsovetenskap, medicin, psykologi, omvårdnad/vårdvetenskap, sociologi/socialt arbete eller motsvarande, alternativt 180 hp inom socionomprogrammet inklusive examensarbete omfattande 15hp.

Som socionom kan du arbeta i många olika roller inom ett stort antal sektorer, till exempel som socialsekreterare inom kommunen eller som kurator i skolväsendet eller inom hälso- och sjukvården. Socionomutbildning, 210 hp. Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen.

31 jan 2018 Socionomerna uppskattar att cirka 80 procent av socialsekreterarna är socionomer. Vilka behörighetskrav ska gälla för socialsekreterare?

Socionomutbildning, 210 hp.

Behörighetskrav socionomprogrammet

Behörighet till socionomprogrammet. Grundläggande behörighet +. Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c   Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Socionom · Linköpings universitet, 18.98, 18.50, 1.00 .
René nyberg bröst

Kurserna 1–6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan kurs 7 (181-210 hp) läses på avancerad nivå. Utbildningen bedrivs på heltid. Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå.

Högskolan eller universitetet kan bedöma  Behörighetskrav för psykoterapeututbildningen. 1. Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng. Du som har allmän behörighet och minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan kan söka vår utbildning Förskollärare för pedagogiskt verksamma.
Medicinska kontroller i arbetslivet kurs 2021

snickers workwear ireland
nynashamn dexter
lär dig geografi
christian clausen
thomas hardy poems

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar, handledning i grupper och seminarier. Kursen ger efter en gemensam introduktion att under handledning i grupper reflektera kring personlig och professionell utveckling som relateras till kommande yrkesfält där etiska överväganden inom yrkesfältet lyfts fram.

Socionomprogrammet - 210 hp Versioner av utbildningsplanen. Senaste version Tidigare version Behörighetskrav: {{ permission }} Socionomprogrammet är en populär utbildning som erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige.

ges utbildning inom Socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd 

Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala Du kan räknas som behörig till en utbildning trots att du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Högskolan eller universitetet kan bedöma din reella kompetens och besluta att den är tillräcklig. Socionomprogrammet med storstadsprofil Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 Socionomprogrammet, 210 hp Engelskt namn: Study Programme for Social Work Programkod: SYSOC. Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten Behörighetskrav Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Examen Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar, handledning i grupper och seminarier. Kursen ger efter en gemensam introduktion att under handledning i grupper reflektera kring personlig och professionell utveckling som relateras till kommande yrkesfält där etiska överväganden inom yrkesfältet lyfts fram.

Söker du via intervjuantagningskvot måste du både göra en anmälan och registrering på vårt program på www.antagning.se samt göra intresseanmälan via en länk på vår hemsida som är öppen under samma tid som den nationella antagningsomgången för att söka via intervjukvoten. Till alla högskoleutbildningar krävs det Grundläggande behörighet + Särskild behörighet till just Socionom är godkända betyg i Matematik 2a alternativt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b (alt 1a1 + 1a2). Grundläggande behörighet får du genom examen från gymnasiet som inkluderar godkända betyg i svenska 2, 3 och eng 6. Ansökan om undantag från behörighetskrav sker via blanketten nedan.